چهارشنبه 1 اسفند 1397  |   | 
 
 

جایزه‌ها

اثر اول: مبلغ ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال و لوح تقدیر

اثر دوم: مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال و لوح تقدیر

اثر سوم: مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال و لوح تقدیر

آثار برتر و منتخب در وب‌گاه پژوهشکده‌ی آمار منتشر می‌شوند.